Skærmbillede 2023-04-09 kl. 21.15.01
Stoicisme i sportssammenhæng skaber mental robusthed, udholdende og øget kontrol med tanker og følelser. Alle er essentielle parametre for atleters evne til at præstere optimalt samt at finde balance i en krævende hverdag.
Stoicisme i sport

For at nå til tops, skal atleter i den moderne tid mestre mange domæner. Få kan excellere ved ren og skær fysisk overmagt. Den komplette atlet må dagligt arbejde med at optimere fysisk træning, teknisk træning, ernæring og restitution. Hetil skal udstyr justeres eller opgraderes. Nok, egentlig, til at udfylde en hel dag, for slet ikke at tale om den mentale kapacitet der bliver brugt på dette regime.

Men, for mange er et helt domæne, sindet, helt, eller i bedste fald, kun i begrænset omfang, genstand for lige så megen aktiv tilpasning som de ovenstående fysiske interventioner. Det er næsten til at forstå. Bøger på markedet med råd om selvhjælp og balance i en travl hverdag, er mange og den ene erstatter snart den anden som “den helt rigtige vej”. 

Det jeg foreslår i det følgende er at se tilbage til hvor størstedelen af de bøger der fylder på selvhjælpshylder udspringer fra: stoicismen. En værdietisk filosofi der blev formuleret af Zeno i det antikke Grækenland, tidligt i det 3. århundrede før kristus. Blandt de fremmeste tænkere indenfor stoicismen var Seneca, Epictetus og den romerske kejser Marcus Aurelius, som alle mente at krop og sjæl er uadskilleligt forbundet. Det ene kan ikke blomstre foruden det andet, hvorfor, vi som atleter, bør investere lige dele på mental som fysisk udvikling. 

Man kan ikke, som sådan, koge stoicismen ned til én læresætning. Det er en vej der har udviklet sig eksponentielt over seks århundreder og fortsætter rejsen i dag, hvorom i langsommere fart. Alligevel kan man dog, overordnet, sige at “stoicismen handler om at dyrke og frembringe den bedste udgave af sig selv. At finde iboende kompetencer der gør os i stand il at møde verden med rationalitet og balance.”

Kom i gang med stoicisme

At skrive om stoicisme i en sportssammenhæng er langt fra originalt. I over hundrede år har principper, der udspringer fra filosofien, været hjørnesten i trænere, coaches og psykologers interventioner. Balance, harmoni og menneskelig blomstring er trods alt det vi stræber efter, når vi skal præstere på topniveau eller håndtere udfordringer i livet - personligt eller professionelt.

En vigtig lektie at gøre sig omkring stoicisme, er den at filosofien ikke lærer os at tage afstand eller undgå at forholde os til negative påvirkninger. Tvært imod, stoicismen tvinger os til at konfrontere og tage aktiv stilling til de enkelte sten på vejen. Hvad ligger inden for egen påvirkning og hvad gør ikke? Det er den rationelle, den fornuftige, tænkning. Den fuldstændige frigørelse fra følelsernes magt, der tilsikrer reaktioner der er i overensstemmelse med selvets stærkt funderede værdier. 

Det er ikke min mission, med det følgende, at genopfinde eller nyfortolke, hvad dygtigere folk end jeg tidligere har fremsat. Det er ej heller mit mål at liste syv svar på et bedre liv eller mere overskud i en travl hverdag - det er jo som allerede drøftet, op til den enkelte at finde så vidt. Det er dog min beskedne hensigt, at fremsætte syv principper, eller regler, som enhver atlet kan implementere i sin hverdag, for at begynde at leve et liv ud fra stoiske principper, som forhåbentlig kan bibringe mere ro, harmoni og lyst på yderligere indsigt. Det er altså en start til at få dig afsted, ud af døren, men rejsen kan kun du selv gå.

De syv regler for den stoiske atlet:

  1. Stå tidligt op
  2. Kontroller dine forventninger
  3. Vær tilstede lige her - lige nu
  4. Bevar fokus
  5. Se det gode
  6. Vær i naturen
  7. Evaluer dagligt

Stå tidligt op

Stå op i god tid, også selvom du ikke har noget for. 

Det er i dagens yderpunkter at verden forandre sig. Det er her naturen er stille. Det er tiden inden trafikken er taget til. Det er her der er tid til forberedelse til hvad dagen må bringe. 

Nyd roen fra morgenstunden. Stå op og kom i gang i god tid, inden du skal afsted. I mens du sidder, eller står, og nyder stilheden og harmonien i verden, her først på dagen, begynd da at reflektere over dagen der er på vej, inden den tager fart.

Brug din morgen på dig selv og dine kære. Undlad at bruge emails og sociale medier indtil din dag er startet. Lige nu er du kun ved at komme i gang. Giv dig selv tid til at være klar på at modtage verdens informationsbombardement. 

Kontroller dine forventninger

Forbered dig på dagens opgaver og udfordringer. Her er øvelsen at sætte realistiske forventninger og ikke ønsketænke. 

Forvent en punktering. Forvent en pludselig hasteopgave, som du dårligt er forberedt på. Forvent at dagen ikke går som du forventer. Og, vær klar på at håndtere det uforventede.

Er der ubehagligheder i udsigt i løbet af dagen, brug da det tidlige varsel, til at forholde dig til problemstillingen med din fornuft, fremfor at lade følelserne rodfæste sig. Hvordan vil du tackle udfordringen på en stoisk måde? Husk at dine følelser kommer fra dig, også selvom du oplever det er andre der gør dig vred, ked, skuffet eller såret. Dine følelser er dine og du kan kontrollere dem. 

Vær klar til at standse op i løbet af dagen og konfrontere dine udfordringer med fornuft. 

Bliver du bortdømt af en dommer der havde set forkert? Nå ja, det står ikke til at ændre ved argumentation og dit spil bliver bestemt ikke bedre af følelsernes brusen. Fryd dig ved styrken i din ro.

Punkterer du tre kilometer fra målstregen, med diamanter i benene? Det er træls, men den slags uheld sker og har intet med dig at gøre. Hvilke tre ting gik godt i løbet, du kan tage med til kommende løb?

Bliver din kollega rost for sit arbejde på jeres fælles projekt, men du glemt? Du får måske ros næste gang. Kollegaens ros devaluerer ikke din indsats og du kan rumme andres success.

Vær tilstede - lige her, lige nu

Som sportsudøver fungerer du i støj. Alle sanser bombarderes med indtryk: larm, bevægelser, spillets udvikling i rummet, strejf af medspillere og modstandere, samt kognitive genkaldelser, behandlinger og reaktioner. 

Find ro i hverdagen og lær at være alene med dig selv, uden afbrydelser. Uden udefrakommende forstyrrelser. Et stoisk liv kræver reflektion og selvkontrol. Det er hårdt arbejde der kræver daglig aktiv indsats. Her er alenetiden det bedste tidspunkt for refleksion. 

Lige her - lige nu. Det er et mantra der går igen i flere filosofier, fremdeles de seneste år, i mindfullness-bølgen. Ikke desto mindre er det en uomtvistelig forudsætning for at vi bruger vores tid bedst muligt, at vi værdsætter øjeblikket. Ikke øjeblikket for to sekunder siden, for det findes ikke længere. Ej heller øjeblikket der kommer, for det er endnu ikke virkeligt. Det eneste der betyde noget er øjeblikket lige nu!

Memento mori” - husk at du skal dø - er en af stoicismens læresætninger. Den fortæller os at vores tid er kostbar. Ikke kort, nødvendigvis, men vi gør den så, hvis vi ødsler den bort. Hvorfor vi skal værdsætte den tid vi har til rådighed og fremdeles den del af den vi bruger på det og dem vi holder af. 

Memento mori og den mere, i populær kulturen, udbredte carpe diem, er to sider af samme mønt: Husk at din tid er kort, så grib øjeblikket.

Bevar fokus

Fokuser på det der er vigtigt for dig. Det der bringer dig glæde, det er styrker din relation til de vigtigste mennesker omkring dig, samt det der bringer dig nærmere dit mål. 

Det stoiske liv kræver daglig stillingtagen. Mange af os siger ja, ikke af lyst, men for ikke at skuffe, gøre ked eller blot undgå udstødelse. Total isolation er ikke nødvendigvis svaret her, men vær klar over at ethvert tilvalg også er et fravalg. 

Vælger du at vil være den bedste til din sport, må du nødvendigvis fravælge en lang række tilbud, i lange perioder. Hvorom det er sat på spidsen når vi taler elitesport, er fravalg en del af alle menneskers liv, hverdag. Du har valgt en elitær tilgang til din sport, derfor må dine valg også være elitære.

Sæt det der betyder mest for dig forrest. De der kender dig bedst vil også forstå dig og sætte pris på din prioritering.  

Se det gode

Stoicisme kan, ved første glimt, let få et skær af pessimisme. Men kigger man nærmere bliver det tydeligt at det slet ikke forholde sig sådan. Tvært imod handler stoicisme om at frigøre sindet fra negative tanker, således de positive kan få plads. Men stoicismen, er en fornuftbaseret filosofi og livet er kompleks, derfor må det være nødvendigt at erkende at alle forhold indeholder såvel sødt som surt. Det handler altså om at fokusere på det gode, fremfor at dvæle ved det sure.

I alle livets forhold mødes vi, som bekendt, af udfordringer. Selv i det sværeste af dem, må vi se mulighederne. Nuvel, mulighederne fører måske ikke altid mod samme mål som da rejsen begyndte, men det kan ske ruten er pænere, målet mere attraktivt og du kommer frem som en bedre udgave af dig selv.

Søg at find det gode i det svære og grib de muligheder du præsenteres for, også selvom de har en anden destination end du havde ventet.

Vær i naturen

Oplev verden udenfor, hver dag. Intet sted opleves tiden bedre end i naturen. Dagens udvikling fra daggry til middag og over aften til solnedgang, er vidnebyrd om tiden der går. I en større målestok er årstiderne repræsentanter for tid. De forskellige årstider og måneder giver særegne indtryk, såvel visuelt som dufte, lyde, temperaturer og stemninger. 

Naturen lærer os om vores beskedne plads i verden, som individer i et evigt udviklende univers, bundet af bestemte regler. En bestemt “natur”. Men naturen minder os også om vores særegne plads i verden, at vi, som mennesker, udover de basale livsforudsætninger som vi deler med planter og dyr, også er tænkende væsner der kan rationalisere, perspektivere, analysere og behovsudsætte.

Tid brugt i naturen er tid investeret i selvet.

Evaluer dagligt

Hver aften er det tid til at evaluere dagen der er gået. Se indad og gør op hvad der er gået godt og hvad du kunne gøre bedre.

Tegn to kasser på et stykke papir. Skriv det der er gået godt i den ene kasse og hvad du kunne gøre bedre i den anden. Det er ikke en bankbog eller et scorecard. Det er en visualisering af din stoiske revison for dagen. Og, i morgen får du chancen for at gøre det bedre. For at leve mere stoisk.

Målet er ikke at udfylde den “gode kasse” og helt tømme den “dårlige”, men derimod at erkende hvor du kan gøre det bedre i morgen.

Afrunding

Jeg håber de listede punkter kan hjælpe dig i din hverdag. Jeg erkender, naturligvis, at dette er simple og korte regler, der dårligt nok kradser i lakken på et så omfattende emne som stoicisme. Skulle du få lyst og mod på at arbejde endnu mere med din egen stoiske tilgang, vil jeg anbefale dig at læse værker af Seneca, Epictetus og Marcus Aurelius. Disse tre ambassadører for stoicismen er forfattere til nogle af de første og største værker indenfor filosofien. De har lagt grundstenene for der hvor vi finder stoicismen idag. Der er skrevet mange selvhjælpsbøger om stoicisme, men jeg vil på det mest indtrængende anbefale at du selv begynder fra starten.

Husk at din tid er kort, så grib øjeblikket.

/Kasper