Skærmbillede 2023-04-09 kl. 21.15.01
Den personlige løbetræner og coach er en specialiseret objektiv vejleder og sparringspartner der tegner målrettede forløb baseret på individuelle mål og behov.
Personlig Løbetræner & Løbe Coach

Så er det igen blevet tid til et indlæg her på siden. Denne gang vil jeg drøfte hvorfor en personlig træner kan være forskellen på lige-ved-og-næsten og success. Baggrunden herfor er samtaler jeg har haft med forskellige motionister og konkurrenceløbere. Mange af dem er erfarne løbere igennem en årrække og andre nyere i sporten. Fælles for dem alle var nysgerrighed om træningsform og programlægning samt hvilke fordele en personlig træner kan bringe for selv en rutineret løber. Jeg skal i det følgende forsøge at skitsere de forhold der skal forståes samt bringer værdi, når en løber overvejer at hyre en personlig løbetræner.

Hvor svært kan det være?

Træning er, uanset hvilken filosofi man kommer fra, en simpel ligning bestående af to faktorer; 

Intensitet x Varighed = Volume.

I praksis vil dette se ud på tusinde forskellige måder alt efter hvem der skal træne, hvad de træner til, hvornår på sæsonen og hvor i træningsprogrammet vedkommende befinde sig. Samt, hvor meget fysiologisk træningsstress kroppen kan modstå på et givent tidspunkt.

Et spørgsmål om filosofi

Enhver træner har en filosofi, eller endnu bedre, flere filosofier, han/hun kan tegne træningsforløb ud fra. Alt efter kundens profil og mål. Den vigtigste parameter i et atlet-træner forhold er intern forståelse om den valgte filosofi. Altså:

Hvor er vi?

Hvor skal vi hen?

Hvordan kommer vi dertil?

Og, hvornår skal vi ankomme?

Atleten skal altså være med på denne vigtige præmis. Løbetræning er et årsprojekt. Det kræver tålmodighed og tiltro til forløbet. Er der uoverensstemmelser her vil atleten føle sig tilsidesat som passager med fare for, ved første tegn på stagnation eller tilbagefald, at miste troen på projektet. Ejerskab og overenskomst imellem begge parter er kimen til success som et partnerskab. 

Hvorfor hyre en træner?

Træningsplanlægning og tilhørende justering er såvel en videnskabelig bedrift som et håndværk. Den videnskabelige tilgang sikrer nødvendig forståelse for emnet og metoder, håndværket bringer en erfaringsmæssig kundskab til virket. En træner skal være en afrundet ekspert der bringer subjektive såvel som objektive forslag og syndpunkter til torvs. Den professionelle træner vil gå til engagementet med en ny kunde med ydmyghed overfor såvel den tiltro kunden ligger, som det ansvar det er at ændre et andet menneske så indgribende som træning gør. Træneren skal huske at kundens fysiologi påvirkes på cellulært niveau. Det kræver respekt for opgaven. Oplever en kunde at der ikke udvises den nødvendige opmærksomhed og forståelse for dette, bør samarbejdet afbrydes omgående.

Faglighed

Som nævnt ovenfor er træneren en afrundet ekspert ud i sporten. Samtidig besidder han/hun et dybt kendskab til fysiologi, anatomi, træningsbelastning og adaptation, sind og motivation (coaching). Træneren bringer altså en faglighed til virket der tilgodeser såvel kravet om objektiv videnskabligt funderede løsninger som det subjektive der læner sig op af professionelle erfaringer.

Struktur

Kunden vil ved første kontakt opleve struktur og målrettethed i træningen. På lidt længere sigt vil en progression også kunne læses. Træningerne bliver tiltagende mere intense, længere og vil simulere specifikke løbssituationer. Strukturen er hjørnestenen på hvilken en formkurve kan skabes - uden regelmæssig gentagende træningsstimuli vil den ønskede superkompensation ikke opnåes. 

Progressiv overbelastning

Målet med den strukturerede træning er som sagt superkompensation - punktet på belastnings-/restitutionskurven hvor yderligere stimuli vil afføde et løft i form.

Dette opnåes træning for træning ved den rette belastning kontra restitutionsmængde. På længere sigt kan en superkompensation betragtes som progressiv overbelastning. Her løftes perspektivet fra træningspas til træningspas til blokke af tre til fire uger, adskilt af en hvile periode. Denne process bringer kunden tæt på grænsen til ikke-funktionel overtræning. En tilstand der nedbryder form, sundhed og sind og som på sigt kan ende en halv- eller hel sæson. Men, jo nærmere du kan komme grænsen, uden at vælte over på den anden side, jo bedre form høstes der på den anden side af træningscyklussen. Denne process kræver overvågning, justering og opfølgning. Det kan være svært for den enkelte at vurdere hvornår nok er nok. Som atleter er det jo ikke ligefrem disciplin for træning vi mangler. Nok nærmere disciplin for at springe et træningspas over hvis grænsen er nået.

Justerbart træningsprogram

Dit personlig træningsprogram tager udgangspunkt i dig, hvor du er og hvad dit mål må være. Programmet er tilrettelagt efter alle kunstens regler om progressiv overbelastning. Det viser hvornår du skal ramme hvilke delmål. Hvornår du kan skal hold fri og hvornår der skal rives dage ud af kalenderen til mini træningslejre. Perfekt, når det hele kører på skinner. Men, det gør det bare ikke. Aldrig. Der vil før eller siden komme et væld af benspænd i vejen; sygdom, uheld, overarbejde, moster Odas 70 års fødselsdag og kærestens tre dages seminar med affødt børnepasning. Derfor skal dit personlige træningsprogram være justerbart, ligesom din arbejds- og privatlivskalender er det. Således tilsikres det rette momentum og behov for fleksibilitet.

Sparring og målsætning

Sparring med træneren er der hvor forskellen på en personlig træner og et PDF træningsprogram eller udklip fra et løbemagasin, tydeligst gør sig gældende. Det er i sparringen at du kan skabe kontekst for dine mange træningsdata. Det er her du kan stille de skæve spørgsmål til træning, søvn, stress og ernæring. Det er her trænerne skal tænke i nuet og du får fuld valuta for pengene. Sparringen kræver dog også noget af dig som atlet og menneske. Det er her træneren stiller personlige spørgsmål. Det er her du skal stå til ansvar for dine valg. Og, det er her mål skal tages op til overvejelse. Nye skal formes og der skal aftales processmål.

Er du i tvivl om hvilken træner du skal vælge, kan du altid indlede med en dialog for at lære mere om vedkommende og dennes tilgang til træning og mærke om kemien passer.

Kontakt Optimum på din foretrukne kanal for en uforpligtende snak om dine behov, mål og drømme.

/Kasper