Skærmbillede 2023-04-09 kl. 21.15.01
Præstationscoaching er et specialiseret coachingforløb der specifikt stiler imod at løfte præstationsniveau, i karriere, sport, studier og livet generelt.

Præstationscoaching - Performance Coaching

I præstationscoaching er målet at løfte præstationsniveau ved aktivt arbejde med at nedbryde begrænsende reaktioner og handlemønstre, samt oparbejdelse af nye formåstjenestelige rutiner og responsmekanismer.

Præstationscoaching følger normalt et én-til-én forløb, hvor en erfaren træner, underviser eller ekspert indenfor det specifikke område fungerer som coach. Sessionerne involverer samtale og refleksion for at afklare den enkeltes begrænsninger, potentiale og interventionsmuligheder.

Løbende arbejdes der fokuseret med specifikke initiativer som eksempelvis målsætningstrategi, mentaltræning, triggere, stressorhåndtering, tidsstyring og trivselsværktøjer. Ud over at blive undervist direkte, omfatter denne form for coaching “hjemmearbejde” og overholdelse af aftalte handleplaner, for omkodning af hidtidige reaktionsmønstre, samt tillæring af nye formålstjenestelige handlemønstre.

En af branchens første specialiserede coaches, Timothy Gallwey, har fremsat følgende formel for præstationscoaching:

Præstation = potentiale - forhindringer

Med andre ord har Præstationscoaching til formål at hjælpe den coachede fra kompetent udførelse til mestring, ved at blotlægge potentiale og begrænse forhindringers indvirkning på disse.

Hvad er en præstationscoach?

En præstationscoach er en person, der påtager sig en støttende og vejledende rolle for at hjælpe målrettede personer nå deres fulde potentiale indenfor nogle specifikke rammer. Gennem præstationscoaching hjælper coachen med at fremmane de ressourcer og give den opmuntring, den enkelte har brug for for at udmærke sig, ved at gøre følgende:

- Evaluering af hidtige præstationer

- Identificering af præstationsrelaterede mål og målsætninger

- Give løbende feedback på forbedringspunkter

- Overvågning af fremskridt mod disse mål

- Foreslå relevante færdigheder og responsmekanismer, der måtte være behov for

- Tilbyde ressourcer og interventionsværktøjer for at tillære og forfine disse færdigheder

I mange organisationer påtager eksisterende autoriteter som trænere, undervisere og ledere sig rollen som præstationscoach. Desværre er det ikke givet at en ekspert indenfor et pågældende fagområde, intuitivt ved hvordan andre bedst coaches. Det er med andre ord ikke en del af pensum som træner, underviser eller leder at mestre kunsten at coache. Det betyder, at mange organisationer, fra sportsverden til virksomheder, engagerer eksterne professionelle præstationscoaches til at understøtte med denne niche indenfor præstationsoptimering.

Hvilke udfordringer kan en præstationscoach hjælpe med?

Der er en lang række færdigheder og ansvarsområder, som en præstationscoach kan hjælpe med. Fra spidsbelastningspræstationer til hverdagstrivsel og overlappende fra specifikke fagområder til privatliv. Her følger otte af de primære domæner præstationscoaching kan hjælpe indenfor:

1) Selverkendelse

Med Albert Einsteins ord: "Når vi accepterer vores grænser, går vi ud over dem." At opnå forståelse for vores grænser, egenskaber, styrker og svagheder er kendt som intrapersonlig intelligens og kan opnås gennem en kombination af “hjemmearbejde”, mindfulnessøvelser og samtaler med en præstationscoach.


Dette udvides ved at coache evnen til intrapersonlig kommunikation: evnen til at kommunikere med os selv gennem intern vokalisering og tanker. Det er det, vi bruger til at konstruere vores selvbillede, give os selv en peptalk eller håndtere modgang, når vi er uden ekstern støtte.

2) Håndtering af negative følelser eller adfærd

Efter at have opnået en vis mængde af selverkendelse, er vi bedre rustet til at forstå de forhindringer, der ligger i vores vej til succes. Coaching kan hjælpe med at fjerne forhindringer, såsom:

- Frygt

- Mindreværdsfølelse

- Tøven

- Skyld

Det kan også være et tiltrængt realitetstjek af uønskede træk som:

- Temperamentsudsving

- Manglende evne til at lytte til andre

- Manglende evne til at se et bredere perspektiv

Der er selvfølgelig en grænse for, hvor langt en træner kan gå – de kan ikke ændre hele personligheder. Men selv blot at sætte gang i nye tanker kan være lige det, der manglede for mindre såvel som store kursskift, potentielt medførende store positive udslag.

3) At lære nye færdigheder

For mange er selve det at være modtagelig for ny læring en forhindring i sig selv. Altså skal mindset omkring læring først indstilles således det er egnet til indlæring. Mange der har opnået en vis kompetence indenfor et givent felt har arbejdet efter nogle ubeviste læringsmønstre, der ikke nødvendigvis har været optimale. Altså er der nogle mønstre der skal ligges om før læring kan optages optimalt. 


Jo ældre en person er og jo længere siden vedkommende sidst har deltaget i et uddannelsesforløb, jo mere sandsynligt er det at vedkommende har behov for hjælp til at komme tilbage i det rette mindset.

4) Offentlig tale

At være en god offentlig taler eller blot at udtale sig til medier, ses som noget, der kommer naturligt med øvelse. Selvom dette er delvist sandt, kan en coach løfte din præstation ved at arbejde med de underliggende hindringer der begrænser præstationen i denne, for nogen, ubehagelige situation. 


Der findes specialiserede coaches der arbejder med præstationscoaching indenfor offentligtale og mediehåndtering. Denne specialist vil arbejde med specifikke redskaber som præsentationsstruktur, kropssprog og vokalteknikker er alle ting, der kan coaches. Og de kan gøre forskellen mellem, at din optræden fremstår ligeså optimalt som din udøvelse indenfor dit felt.


5) Sociale kompetencer

For personer der har et ledelses eller mentoransvar, som trænere, holdkaptajner og undervisere er det at interagere med andre, for hvem man har et ansvar, ikke nødvendigvis en iboende spidskompetence. Ofte er det igennem udførelsen af nøgleroller at denne person udmærker sig og ikke grundet de mellemmenneskelige kompetencer.


Coachen kan hjælpe med at anskueliggøre handlemønstre og interventioner, ved at stille de rigtige spørgsmål for at starte en tankeproces der kaster lys over hvordan der bedst interageres når vedkommende leder og motiverer andre mennesker. Dette kan hjælpe til at forstå og definere ledelsesstil og udstyre med værktøjer til at håndtere forskellige karaktertyper.

6) Koncentration og disciplin

Evnen til at udføre “deep work” (fokuseret arbejde med en kognitivt krævende opgave, uden distraktion), kommer ikke let, heller ikke for den rutinerede specialist. Det kræver en kombination af god mental sundhed, et befordrende miljø, støttende kolleger og holdkammerater og en stram personlig disciplin. 


Præstationscoachen kan hjælpe med at opbygge systemer og tænkerammer for at fordre at “deep work” oftere kan finde sted og i længere tid

7) Kreativitet

At være i stand til at komme med innovative ideer kan virke som en medfødt færdighed, som nogle kreative sjæle er født med, men det er faktisk en systematisk tankeproces, der kan læres. Sportsudøvere, kunstnere, undervisere og ledere, der har brug for et mere banebrydende færdighedssæt, kan med fordel bruge en coach til at åbne deres sind for nye måder at kombinere, adskille, rekonstruere og ekstrapolere fra eksisterende koncepter og mønstre for at forme nye.

8) Mere end det mentale

En sund sjæl i et rask legeme. Den mentale sundhed er tæt forbundet med den fysiske. Derfor er det vigtigt at intervenere med fysisk sundhedsfremmende tiltag som træning, ernæring og hvile imens der arbejdes med de mentale færdigheder. Fysisk træning og optimeret ernæring kan ikke blot fremme sundhed, det er også påvist at specifikke træningsformer og fødevarer har fremmende egenskaber for kognitive processer og den mentale sundhed og robusthed. Der er med andre ord stort potentiale for præstationsfremme ved fysisk træning, selv for personer der ikke nødvendigvis skal præstere indenfor sport eller fysisk krævende domæner.

Hvordan forbedrer præstationscoaching præstationer?

Spørgsmålet kan besvares ved at genbesøge formlen ovenfor:

Præstation = potentiale - forhindringer

Men hvordan tager denne simple formel form i praksis? En præstationscoach, uanset om det er en træner, underviser, leder eller en udefrakommende coach, kan hjælpe den coachede med:

- Identificering og adresserering af præstationsrelaterede hindringer

- Etablere specifikke og motiverende præstationsmål

- Forstå og optimere eksisterende styrker

- Reducere, gennemarbejde og forebygge stresssituationer

- Anerkende og adressere selvødelæggende adfærd og tankemønstre

- Øge selvværd og selvopfattelse

- Finpudse specifikke færdigheder ved inkorporering af komplimenterende færdigheder

Samlet betyder ovennævnte forbedret ydeevne indenfor den enkeltes domæne. I en større amerikansk undersøgelse rapporterede 80% af personer, der har modtaget præstationscoaching, positive virkninger på adskillige områder, herunder fagpræstationer, kommunikation, produktivitet, velvære og private relationer.

Plus, et coachingforløb øger ansvarlighed. Når en anden person involveres i målsætning, kan denne give nogle venlige skub til at holde ved, især når motivationen begynder at svinde og risiko for at falde tilbage i gamle handlemønstre lurer.

Amerikanske forskning indenfor talentudvikling viser at de fleste mennesker har 10% chance for at nå et mål, hvis de blot har en bred idé eller målsætning i tankerne. Sandsynligheden for at nå et specifikt mål stiger til 65%, hvis de delagtiggør en anden i dette, og fortæller at de er forpligtiget til at nå det. Sandsynlighed for at indfri målet stiger til svimlende 95%, hvis de har en specifik aftale med den person, de har forpligtet sig til.

Det er præstationscoachingens kraft i en nøddeskal: coachen støtter ikke kun i at identificere mål og udfærdige handleplaner, men holder også den coachede ansvarlig, og på sporet. Resultatet er optimeret præstation.

Hvem er præstationscoaching for

Et korrekt tilpasset præstationscoachingforløb kan gavne næsten enhver, uanset domæne; sport, kunst, forskning, ledelse og specialistfag, som lægestand og sikkerhedsstyrker.


Begynderen indenfor et givent fag har måske ikke den store umiddelbare gavn af et forløb. Her må fokus være på at opnå kompetence gennem indledende træning og erfaring, før der bør fokuseres på at løfte færdighederne til det næste niveau.


Det er åbenlyst at sport er den faggruppe hvor præstationscoaching har den bredeste anvendelse. Elitesport er, trods alt, toppen af menneskelig formåen indenfor nogle meget specifikke rammer. Men, hvis du går tilbage og læser de mange mulige interventioner denne coachingform indbefatter, vil du sikkert se anvendelse indenfor en række øvrige fagområder og på tværs af niveauer. Det kan være fra den ambitiøse udøvende kunstner til lederen der ønsker at løfte sin egen coachingkompetence. Men der er bestemt også stor anvendelighed af præstationscoaching indenfor de mere kognitivt krævende fag, såsom forskning indenfor matematik og fysik, samt for kirurger og offentlige personer med høj stressbelastning. Endelig har præstationscoaching stor anvendelighed indenfor risikofag som findes flere steder i politiet og forsvaret, hvor spidsbelastninger kan kræve toppræstationer der på mange måder kan sidestilles med elitesport.


Der er en tendens til at tro, at præstationscoaching er beregnet til en bestemt type person: eliten indenfor fagområder, gerne sport eller erhverv. Det er sandt at begge disse kan drage stor fordel af støtte og vejledning fra en præstationscoach. Men de er bestemt ikke de eneste. Præstationscoaching kan være gavnligt for alle, der ønsker at forbedre deres præstationer og nå deres fulde potentiale.


Som det her er klarlagt er præstationscoaching ikke begrænset til elitesport eller topledelse. Vi har alle plads til at vokse og forbedre os, og præstationscoaching kan være katalysatoren for den udvikling, uanset hvem du er.

Få mest muligt ud af din præstation

Måske ved du præcis, hvad du vil opnå. Eller måske kæmper du med at identificere dine styrker og udvælge mål, der kapitaliserer bedst på disse. Uanset hvilken af disse to lejre du tilhører, kan præstationscoaching hjælpe. En præstationscoach vil samarbejde med dig for at udvælge dine mål, udvikle en handlingsplan for at nå dem og støtte dig, så du kan nå dit fulde potentiale og blive den bedste version af dig.


Når alt kommer til alt, hvorom du er den person der alene har ansvaret for din skæbne, har vi alle, fra tid til anden, brug for kompetent hjælp og støtte.

Optimums tilgang til præstationscoaching

Hos Optimum mener vi det er vigtigt at alt hvad vi gør er gennemsyret af personlighed og bevidst udformede filosofier. Det gælder såvel for vores træningsrådgivning og ernæringsvejledning som for præstationscoaching. Vores tilgang til præstationscoaching er baseret på egne erfaringer indenfor sportsverden, skarpe indsatser i forsvaret, samt erfaringer fra direkte coaching i sammenlagt mere end 40 år. 


Alt denne erfaring har formet vores coachingkoncept der tillader stor alsidighed indenfor vores filosofi, der beror på udgangspunktet at alle har de iboende kompetencer der skal til for at løfte præstationsniveau, det er blot et spørgsmål om at finde dem frem, fjerne forhindringer og tilsikre relevante handlemønstre.


Er du nysgerrig på mere personlig indsigt, kan du med fordel følge Optimums instagramprofil - #optimumcoaching.dk - hvor vi dagligt deler opslag der inspirerer til refleksion, for at gøde jorden for personlig indsigt; første skridt til trivsel og vækst.


Har du lyst til at tale om mulighederne for præstationscoaching i dit liv, skal du blot kontakte os og vi vil tage en uforpligtende snak om dine behov og mulige tiltag.

/Kasper