Præstation & Trivsel

Optimum har mere end 20 års erfaring med Præstations- og Trivselscoaching indenfor sport, erhverv, forsvaret samt for private. Vi leverer solo sessioner og abonnementsforløb. Er du i tvivl om 

Vores populære Coach Check Up er en solo session hvor vi danner os et klart billede af din situation, dine udfordringer og begrænsninger. Du får en coachvurdering af din situation, herunder anbefalinger på handleplaner for forandring og udvikling, implementerbare strategier samt forslag til forløb der kan indfri dine mål.

Coach Check Up
Præstationscoaching
Præstationscoaching

Individuelle coachingforløb, møntet på at løfte præstationer i bund- og topniveau gennem individuelt udvalgte og tilpassede sessioner, øvelser og interventioner.

Bliv den bedste dig!

1.850kr

pr. måned

 • Personligt målrettede øvelser
 • Målsætning & Handleplaner
 • Perspektiv, inspiration & fokus
 • Drive & udvikling  
Læs mere

Alternativt, kontakt os for en uforpligtende samtale om dine ønsker og behov.

Pårørende coach
Trivselscoaching

Coachingforløb og mental træning til håndtering af dine trivselsudfordringer: håndtering af stress, angst og fokus eller ændringer i livsstil, karriere eller vaner.

Trivsel & Udvikling

3.000kr

pr. måned - 9.000kr. i alt

 • Mental Træning
 • Håndtering af stress & angst
 • Øget fokus og drive
 • Livsstilsændringer
Læs mere

Kan også leveres som klippekort eller sæsonforløb.

Sportscoaching
Sportscoaching

Specialiserede og målrettede interventioner der tilsigter at underbygge atletens optimale præstation til konkurrence såvel som trivsel i det daglige. 

Løft dit niveau - nå dine mål

fra625kr

pr. session

 • Specifikt tilpassede interventioner
 • Stress-management & Robusthed
 • Holistisk funderet sparring
 • Motivation & fokus
Læs mere

Alternativt, kontakt os for en uforpligtende samtale om dine ønsker og behov.

kriger coaching
Den Bedste Mand

Forløb for øget disciplin, målrettet adfærd og mental robusthed. For mænd med uforløst potentiale, mangelende drive eller fokus i målsætning og handling.

Personlige eller online Sessioner

12.500kr

I alt for 6 måneder

 • Personlig udviklingsplan
 • Coaching - Mentoring - Mental træning
 • Træning & Ernæring
 • Løbende kommunikation med coach
Læs mere

Alternativt, kontakt os for en uforpligtende samtale om dit niveau, ønsker og behov.

Pårørende coach
Team Coaching

Forløb for optimeret team præstation og individuel trivsel. Specifikke løsninger baseret på Præstationscoaching og Team Building konceptet.

Individuelle og team sessioner

Fra950kr

pr. session

 • Kontrolleret udvikling
 • Præstation & Trivsel
 • Individuel målsætning & Strategier
 • Frekvens efter behov
Læs mere

Løsninger baseret på jeres behov, begrænsinger og målsætning.

Team Camp
Team Camp

Teambuilding camps og udviklingsprogrammer, der forbedrer præstation, tillid, kommunikation og samarbejde samt skaber en stærk teamkultur.

Teamspecifikke forløb

Fra1.250kr

pr. deltager

 • Særligt tilpassede interventioner
 • Kommunikation & Samarbejde
 • Tillid & Selvtillid
 • Stærk teamkultur
Læs mere

Løsninger baseret på jeres behov, begrænsinger og målsætning.

Det komplette menneske

Vores tilgang til ethvert coachingforløb er ikke blot at fokusere på de erkendte begrænsninger, men at møde klienten som et komplet menneske, med styrker og svagheder på tværs af domæner, som vi kan arbejde med for at stabilisere og udbygge det mentale fundament og løfte bundniveauet igennem specifikke strategier og tilpassede øvelser.

Det er vores erfaring at det sjældent er på de specialiserede domæner begrænsningerne i toppen har sin rod. Langt oftere er det de små udsving, lavt i den personlige præstations-/og trivselskæde, der begrænser det store løft i toppen. Derfor det før omtalte fokus på det komplette menneske, uanset om domænet er sport, erhverv eller privatliv.

Individualitet

Vi arbejder med brugbare og personligt tilpassede interventioner, for at skabe robuste, målbare, handleplaner og strategier, for at sikre trivsel og vækst, ét trin af gangen. Nogle af de aspekter vi arbejder med er værdier, motivation, stressreaktioner or relationsinteraktioner - hvad end der begrænser den enkelte.

Medarbejdere & Teams

Vi tilbyde også coaching for virksomheder og foreninger der ønsker at øge trivsel or præstation for teams og enkelte medarbejdere. Her kan vi blandt andet tilbyde individuelle og gruppe sessioner samt Team Camps for styrkning af sammenhold og tillid.