Præstation & Trivsel

Optimum har mere end 20 års erfaring med Præstations- og Trivselscoaching indenfor sport, erhverv, forsvaret samt for private.

Præstationscoaching
Præstationscoaching

Individuelle coachingforløb, møntet på at løfte præstationer i bund- og topniveau gennem individuelt udvalgte og tilpassede sessioner, øvelser og interventioner.

Personlige eller online sessioner

625kr

pr. session

 • Personligt målrettede øvelser
 • Målsætning & Handleplaner
 • Perspektiv, inspiration & fokus
 • Frekvens efter behov
Læs mere

Alternativt, kontakt os for en uforpligtende samtale om dine ønsker og behov.

Sportscoaching
Sportscoaching

Specialiserede og målrettede interventioner der tilsigter at underbygge atletens optimale præstation til konkurrence såvel som trivsel i det daglige. 

Personlige eller online sessioner

625kr

pr. session

 • Specifikt tilpassede interventioner
 • Stress-management & Robusthed
 • Holistisk funderet sparring
 • Frekvens efter behov
Læs mere

Alternativt, kontakt os for en uforpligtende samtale om dine ønsker og behov.

kriger coaching
Kriger Coaching

Forløb for øget disciplin, målrettet adfærd og mental robusthed. For den ambitiøse klient med uforløst potentiale, mangelende drive eller fokus i målsætning og handling.

Personlige eller online Sessioner

7.000kr

Inkl. 12 sessioner

 • Målrettet forløb   
 • Mental robusthedstræning
 • Personlige interventioner
 • Sessioner hver anden uge
Læs mere

Alternativt, kontakt os for en uforpligtende samtale om dit niveau, ønsker og behov.

Pårørende coach
Pårørende Coach

Lær at blive den bedste støtte for din/jeres atlet imens relationer styrkes og trivslen i familien øges. Altid målrettet det enkelte familiemedlem.

For familier og samlevere

950kr

pr. session - 90 min.

 • Praktiske forhold som støttefunktion
 • Mental støtte og copingstrategier
 • Trivsel  og relationer
 • Individuelle og gruppesessioner
Læs mere

Kan også leveres som klippekort eller sæsonforløb.

Pårørende coach
Team Coaching

Forløb for optimeret team præstation og individuel trivsel. Specifikke løsninger baseret på Præstationscoaching og Team Building konceptet.

Individuelle og team sessioner

Fra950kr

pr. session

 • Kontrolleret udvikling
 • Præstation & Trivsel
 • Individuel målsætning & Strategier
 • Frekvens efter behov
Læs mere

Løsninger baseret på jeres behov, begrænsinger og målsætning.

Team Camp
Team Camp

Team Building koncept der øger selv- og gensidig tillid, kommunikation og samarbejde samt skaber en stærk teamkultur igennem specifikke interventioner.

Teamspecifikke forløb

Fra1.250kr

pr. deltager

 • Særligt tilpassede interventioner
 • Kommunikation & Samarbejde
 • Tillid & Selvtillid
 • Stærk teamkultur
Læs mere

Løsninger baseret på jeres behov, begrænsinger og målsætning.

Det komplette menneske

Vores tilgang til coaching, uanset specialet, er ikke blot at fokusere på de erkendte begrænsninger, men at møde klienten som et komplet menneske, med styrker og svagheder på tværs af domæner, som vi kan arbejde med for at stabilisere og udbygge det mentale fundament og løfte bundniveauet igennem specifikke strategier og tilpassede øvelser. .

Det er vores erfaring at det sjældent er på de specialiserede domæner begrænsningerne i toppen har sin rod. Langt oftere er det de små udsving, lavt i den personlige præstationskæde, der begrænser det store løft i toppen. Derfor det før omtalte fokus på det komplette menneske, uanset om vi arbejder med atleter, topledere eller privatpersoner.

Individualitet

Vi arbejder med brugbare og personligt tilpassede interventioner, for at skabe robuste, målbare, handleplaner og strategier, for at sikre trivsel og vækst, ét trin af gangen. Nogle af de aspekter vi arbejder med er værdier, motivation, stressreaktioner or relationsinteraktioner - hvad end der begrænser den enkelte.

Medarbejdere & Teams

Vi tilbyde også coaching for virksomheder og foreninger der ønsker at øge trivsel or præstation for teams og enkelte medarbejdere. Her kan vi blandt andet tilbyde individuelle og gruppe sessioner samt Team Camps for styrkning af sammenhold og tillid.