Pårørende Coaching

Pårørende coaching er vores specialiserede forløb for pårørende til elitesportsudøvere der har til formål at vejlede og støtte familier og individuelle familiemedlemmer med at være de bedste støttefunktioner for deres atlet imens harmoni og trivsel i familien opretholdes, selv når travlhed, udfordringer og endog nederlag indtræffer.  

Forløbet inddrager en række interventioner - øvelser og strategier - som vi vil tilpasse den enkelte familie og det enkelte familiemedlem, for bedst mulige effekt for den pågældende. Vi anbefaler dog altid at sondere og arbejde ad tre spor for optimal effekt:

Personlige eller online sessioner

950kr

pr. session - 90 min.

  • Praktiske forhold som støttefunktion
  • Mental støtte og copingstrategier
  • Trivsel og relationer 
  • Individuelle og gruppesessioner
Bestil Pårørende Coaching

Kan også leveres som klippekort eller sæsonforløb.

Stress & Coping

Forbedret forståelse for atletens belastninger, stressreaktioner, copingstrategier og særlige praktiske omstændigheder som atlet. Herunder også pårørendes copingstrategier for bedste stress reducerende støtte såvel som egen stressmanagement. Dette spor har det sekundære sigte at sikre trivsel for øvrige familiemedlemmer under det højnede fokus på atletens behov.

Kommunikation

Øget trivsel og harmoni i familien igennem forbedret kommunikation og perspektivering. Sporet sigter mod at udbygge relationer igennem bedre kommunikation og forståelse. Her arbejdes der med rummelighed, prioriteringer, værdier og individuelle ønsker og behov. 

Praktiske forhold

Forbedret forståelse for de sportsspecifkke og praktiske funktioner familiemedlemmer kan støtte med at varetage. Selv med begrænset involvering, kan interesse og glæde øges når familiemedlemmer tager aktiv del i atletens forberedelser og de praktiske gøremål op til og under et stævne, en kamp eller et løb.

Tidshorisont

Tidshorisonten for et forløb er afhængig af jeres situation og behov. Nogle forløb afvikles i løbet af et par sessioner imens andre følges over en hel sæson. Sessioner kan afholdes ved personligt fremmøde hos jer, via telefon eller online.