Præstationscoaching

Præstationscoaching er specifikke og individuelt tilpassede forløb hvor vi arbejder med en række interventioner der stiler mod at sondere og forbedre bestemte aspekter af den coachedes livsstil for at opnå optimal præstation indenfor specifikke domæner som sport, karriere eller private forhold.

Personlige eller online sessioner

625kr

pr. session

  • Personligt målrettede øvelser
  • Målsætning & Handleplaner
  • Perspektiv, inspiration & fokus
  • Frekvens efter behov
Bestil Præstationscoaching

Alternativt, kontakt os for en uforpligtende samtale om dine ønsker og behov.

Begrænsninger

I præstationscoaching, eller det mere udbredte engelske, Performance Coaching, er målet at løfte præstationsniveau, ved aktivt arbejde med at nedbryde begrænsende reaktioner og handlemønstre, samt oparbejdelse af nye formåstjenestelige rutiner og responsmekanismer. Forløbet indbefatter sessioner, normalt én-til-én, der involverer samtale og refleksion over brede emner som motivation, værdier og reaktionsmønstre.

Specificitet

Vi vil også grave dybere i mere specifikke områder der er af særlig relevans for den enkelte, såsom målsætningstrategi, mentaltræning, stressorhåndtering, tidsstyring og trivselsværktøjer. Ud over at blive coached direkte, indbefatter forløbet også “hjemmearbejde” og overholdelse af aftalte handleplaner, for omkodning af hidtidige reaktionsmønstre, samt tillæring af nye formålstjenestelige handlemønstre.

Sagt kort er præstationscoaching arbejdet med at hjælpe den coachede fra kompetent udførelse til mestring, ved at blotlægge potentiale og begrænse forhindringers indvirkning på disse.

Præstation = Potentiale - Begrænsninger

For mere om Præstationscoaching læs indlægget på bloggen:

Læs mere