Sportscoaching

Optimums Sportscoaching er mere end et positivt mantra på startstregen eller en opmuntrende indre monolog når smerten er størst. Vores sportscoaching er individuelt målrettede forløb der kræver deltagelse og arbejde med øvelser og interventioner, dagligt, på samme niveau som træningspas, ernæring og restitution.

Daglig træning

Det er atleten der alene kan skabe resultaterne. Coachens opgave er at observere, guide ved afsøgende spørgsmål og udstede relevante øvelser og handleplaner, som atletens udvikler sig igennem forløbet. Sportscoaching er ikke en terapeutisk behandling hvor resultaterne opstår ved gennembrud i sessionerne. Tværtimod er sessionerne blot sparring der tjener til at evaluere, revurdere og kalibrere den næste periode hvor atleten skal arbejde selvstændigt med de interventioner coachen anbefaler. Øvelser, handleplaner, strategier og andre anbefalede tiltag flettes bredt ind under begrebet “interventioner”. Det er altså tiltag der har til formål at virke ved mellemkomst ved at ændre retning.

Tidshorisont

Det er svært at sige hvor lang tid den enkelte atlet skal forvente at følge et forløb, da de nødvendige interventioner er specifikke for den enkelte og dennes situation. Nogle interventioner kan fordre positive forandringer allerede efter de første par sessioner, imens andre skal bruge måneder for at bryde igennem. Det er en god tilgang til coaching at berede sig på et sæsonvarigt forløb.

360° tilgang

Hos Optimum er vores tilgang til coaching: menneske først, så atlet. Det betyder at vi fokuserer på det komplette menneske, som også, men ikke udelukkende, er atlet. Uanset hvor meget en atlet træner og går op i sin sport vil der være betydelig mere til livet end bare sportslige resultater. Familie, job, studier og sociale relationer. Disse væsentlige dele af atletens liv har en påvirkning der skal medregnes den samlede mængde. Vi arbejder med at opbygge balance i atletens komplette liv, ud fra erkendelsen at ubalance i et domæne påvirker et andet. Det er med andre ord ikke muligt at adskille sport fra resten af livet. Er der ubalance i ét domæne flyder det over i det næste.

Solidt funderede præstationer

Det er altså ikke målet med sportscoaching at fokusere på den enkelte toppræstation, til den enkelte event, den ene gang om året. Tværtimod er det målet at arbejde med at løfte bundniveau, gøre fundamentet bredere og stærkere, således den samlede mængde løftes og der kan produceres på et kvantitativt såvel som kvalitativt højere niveau, hver dag. Derfor arbejder vi med flere interventionsstrategier der skal udfordre for at ruste og udvikle på forskellige planer, med det formål at skabe kompetente og robuste atleter der kan ramme mål, dag efter dag. Ligesom med træning er det den gentagende indfrielse af mål der sikrer fremgang og udvikling, uanset domæne.

Begynder & Øvet

625kr

pr. session

  • Personligt tilpassede interventioner
  • Stress-management & Robusthed
  • Holistisk funderet sparring 
  • Motivation & fokus
Bestil Begynder & Øvet

Alternativt, kontakt os for en uforpligtende samtale om dine ønsker og behov.

Elite & Pro

950kr

pr. session

  • Personligt tilpassede interventioner
  • Stress-management & Robusthed
  • Holistisk funderet sparring 
  • Motivation & fokus
Bestil Elite & Pro

Alternativt, kontakt os for en uforpligtende samtale om dine ønsker og behov.

For mere om Sportscoaching læs indlægget på bloggen:

Læs mere her