Team Camp

Team Camps er Optimums koncept der har til formål at arbejde med teamets udvikling igennem praktiske og fysiske udfordringer (samlet benævnt Interventioner). Campen er en udvikling af det kendte Team Building koncept hvor deltagere udfordres på tillid og selvtillid, kommunikation og samarbejde. I denne udvikling kombinerer vi vores coachingkoncept med mere end tyve års erfaring fra forsvaret og elitesport, med det klare sigte at håndtere teamets specifikke begrænsninger, i fremmedartede og udfordrende miljøer. 

Teamspecifikke forløb 

Fra1.250kr

pr. deltager

  • Særligt tilpassede interventioner
  • Kommunikation & Samarbejde
  • Tillid & Selvtillid
  • Stærk teamkultur
Bestil Team Camp

Kontakt os for en uforpligtende samtale om jeres ønsker og behov.

Specifikke interventioner

Campens interventioner, mål og kontrolværktøjer tilrettelægges igennem nøje dialog med kunden, for at sikre det rette niveau og tilsigtede resultater. Her kan enkeltelementers formål også afstemmes ud fra det pædagogiske mål og teamets tilsigtede udvikling. 

Begrænsninger

Det er sigtet med Campen at blotlægge deltageres begrænsninger for at afsøge og lære hvordan den enkelte såvel som teamet, som en enhed, kan overvinde disse i synergiske samarbejdsprocesser med selv- og gensidig tillid som omdrejningspunkt. Alle, uanset fysisk, kognitiv, intellektuel eller hierarkisk niveau vil blive udfordret og der er derfor ingen begrænsninger for deltagelse, uanset om teammedlemmer har fysiske handicap eller på anden måde nedsat funktion.

Løbende coaching

Ved at camouflere det pædagogiske sigte med udvalgte interventioner i udfordrende scenarier skaber vi et cochingmiljø der aktivt arbejder med at nedbryde begrænsninger ved øget (selv)tillid, forståelse, kommunikation og samarbejde. Optimums coaches analyserer og justerer løbende på interventioner for at sikre det optimale forløb. Der vil, når det skønnes formålstjenesteligt, blive afholdt coachsparring såvel med enkelt deltagere som med temaet samlet. 

Kontrolleret udvikling

 Hvorom interventioner til tider kan virke besat af variabler og truende omstændigheder føres der streng kontrol med alle miljøer, såvel for at sikre sikkerhed som pædagogisk sigte. Det ukendte, truende og grænseoverskridende er i disse forhold essentielle delelementer i interventionens berettigelse i Campen.

Praktik

Team Camps tilrettelægges ud fra den enkelte kundes klarlagte mål. Varigheden på Camps kan være endags events eller strække sig over flere dage, alt efter hvilke behov der skal ønskes afdækket. De praktiske forhold som interventionsvalg og varighed af Campen afklare altså i dialog med kunden for at sikre at mål indfries.