Trivselscoaching

Trivselscoaching er specifikke og individuelt tilpassede forløb hvor vi arbejder med en række interventioner der stiler mod at sondere og håndtere bestemte aspekter af den coachedes livsstil for at opnå bedre trivsel i hverdagen. I trivselscoachingforløb arbejder vi med specifikke værktøjer for at håndtere stress og angst, forbedre fokus og flow samt hjælper den coachede i at foretage livsstilsændringer, såvel privat som karrieremæssige, eller overvinde dårlige vaner og handlemønstre.

Solo Sessioner

625kr

Kun for private

  • 60 min session
  • 1-2 øvelser pr. session
  • Personlige handleplaner
  • Begrænset plan
Bestil Session

Pay-as-you-go løsning.

Coaching Forløb

3.000kr

pr. måned

  • 2x 70 min sessioner pr. måned
  • Personlig udviklingsplan 
  • Løbende øvelser og feedback
  • Løbende kommunikation med coach
Bestil Forløb

Komplet personligt coachingforløb med løbende kommunikation

Trivsel

I trivselscoachingforløb er målet at løfte den coachedes generelle trivsel igennem brug af sparring, mental træning, øvelser og handleplaner. Konkret betyder dette at vi arbejder med at håndtere specifikke emner som begrænser trivsel, det kan være stress eller angst, begrænset fokus eller drive eller manglende evne til at overskue nødvendige ændringer i livsstil eller karriere. Vi arbejder på tværs af domæner, privatliv eller karriere, alt efter hvor dine behov og udfordringer måtte føre os hen.

Forandring via indsats

Ud over at blive coached direkte, indbefatter forløbet også “hjemmeopgaver” og overholdelse af aftalte øvelser og handleplaner, for omkodning af hidtidige reaktionsmønstre, samt tillæring af nye formålstjenestelige handlemønstre. Disse hjemmeopgaver kan variere i varighed, men i udgangspunktet skal der gøres en indsats et par gange om dagen.

Et coachingforløb er altså en dybdegående udfordring i liv og sjæl der stiller krav til den coachedes fleksibilitet, oprigtighed og lyst til faktisk at opnå forandring, ikke ved et fingerknips, men ved at arbejde målrettet og tålmodigt med svære emner.

Varig forandring kan opnåes,  men det kommer ikke uden hårdt arbejde.