Trivselscoaching

Trivselscoaching er specifikke og individuelt tilpassede forløb hvor vi arbejder med en række interventioner der stiler mod at sondere og håndtere bestemte aspekter af den coachedes livsstil for at opnå bedre trivsel i hverdagen. I trivselscoachingforløb arbejder vi med specifikke værktøjer for at håndtere stress og angst, forbedre fokus og flow samt hjælper den coachede i at foretage livsstilsændringer, såvel privat som karrieremæssige, eller overvinde dårlige vaner og handlemønstre.

Vores sessioner kan afholdes enten online eller på telefon, hvor end du måtte befinde dig. Vi kan også holde sessionerne ansigt-til-ansigt enten på vores adresser i Mariager eller Ry, hos dig eller et helt tredje sted, f. eks. som en walk-and-talk session.

Trivsel

I trivselscoachingforløb er målet at løfte den coachedes generelle trivsel igennem brug af sparring, mental træning, øvelser og handleplaner. Konkret betyder dette at vi arbejder med at håndtere specifikke emner som begrænser trivsel, det kan være stress eller angst, begrænset fokus eller drive eller manglende evne til at overskue nødvendige ændringer i livsstil eller karriere. Vi arbejder på tværs af domæner, privatliv eller karriere, alt efter hvor dine behov og udfordringer måtte føre os hen.

Forandring via indsats

Ud over at blive coached direkte, indbefatter forløbet også “hjemmeopgaver” og overholdelse af aftalte øvelser og handleplaner, for omkodning af hidtidige reaktionsmønstre, samt tillæring af nye formålstjenestelige handlemønstre. Disse hjemmeopgaver kan variere i varighed, men i udgangspunktet skal der gøres en indsats et par gange om dagen.

Et coachingforløb er altså en dybdegående udfordring i liv og sjæl der stiller krav til den coachedes fleksibilitet, oprigtighed og lyst til faktisk at opnå forandring, ikke ved et fingerknips, men ved at arbejde målrettet og tålmodigt med svære emner.

Varig forandring kan opnåes,  men det kommer ikke uden hårdt arbejde.

Har du behov for en solosession kan du booke et Coach Check Up hvor vi gennemgår din situation og behov samt kommer med forslag  til et videre forløb, om nødvendigt. Et Coach Check Up indeholder altid brugbare værktøjer og strategier.

Coach Check Up
Case study - Anders

Anders på 21 år havde startet et studie efter et sabbatår han havde brugt på at arbejde en lokal fabrik. Nu havde han startet et studie han havde valgt mere af nød end af lyst. Han så sine venner trives på deres studier, men han selv kæmpede sig igennem dagene med svindende motivation og tiltagende lede ved sit valg.

Da Anders kontaktede os var det i første omgang for at udrede hans coachingbehov, han havde bestilt et Coach CheckUp. Vi drøftede hans situation og vendte mulighederne vi kunne tilbyde. Det oplagte var at starte et Trivselscoachingforløb da han udtrykte manglende motivation, mistrivsel i studiet samt at han fandt sig mere isoleret den seneste tid. I løbet af vores samtale var der flere indikatorer på at Anders var “faret vild” i studievalg og havde mistet føling med hvad han ville i livet.

Anders startede i et Trivselscoachingforløb den følgende uge. Det stod hurtigt klart for ham at hans store udfordring var at han var ganske uafklaret omkring fremtiden og forstod ikke hvorfor han ikke kunne være ligeså glad som hans venner, der virkede til at trives i deres respektive studier.

Igennem øvelser og ved vores sparringer begynde Anders at lufte ideen om at springe fra studiet og tage på en udlandsrejse - et halv år til Australien. Coachens alarmklokker bimlede; udlandsrejsen som intervention kan være en god idé når den foretages som en dannelsesrejse, men her virkede det mere som en flugt, en udskydelse af konfrontationen med det svære valg der hang over ham. Men, som coach er det ikke meningen at stå i vejen for klientens udvikling, vi skal blot fordre den. Ethvert valg er trods alt bedre end intet og enhver bevægelse fremad er bedre end ingen. Det sagt var opgaven nu at sikre os at Anders traf sin beslutning på et oplyst grundlag - hvad ville han med den rejse? Han havde allerede taget et sabbatår efter gymnasiet. Det valgte han at bruge på at arbejde og kom aldrig ud at rejse, udover to ferier med vennerne. Han havde følt det nødvendigt at vælge et studie umiddelbart efter sabbatåret og her havde han valgt en retning der kunne studeres ved det nærmeste universitet, med gode ansættelsesmuligheder og med udsigt til gode arbejdsforhold og en stor løn. Problemet var bare at han fandt studiet kedeligt og arbejdet uinteressant. Han havde valgt sit studie med hovedet og ikke med hjertet. Anders dropped ud og tog på sin rejse til Australien.

Efter fem måneder modtog vi en email fra Anders. Han havde fået læreplads ved en tømrermester i sin hjemby. Han ville være tømrer og måske byggeleder, sidenhen. I Australien havde han fået job som arbejdsmand på en byggeplads udenfor Melbourne. Han elskede at arbejde udenfor, at bruge sine hænder og at skabe noget håndgribeligt. Han kom hjem om to uger.

Efter Anders’ forløb har vi holdt kontakten. Han er stadig i lære og han elsker at stå op om morgenen og køre på job. Han har et bredt netværk af gamle gymnasievenner og nye kolleger. Hans tidligere ensomhed, manglende motivation og fortvivlelse er helt forduftet.

6 sessioner - ubegrænset øvelser - 3 måneder

3.000kr

pr. måned - 9.000kr. i alt

 • 2x 70 min sessioner pr. måned
 • Personlig udviklingsplan 
 • Løbende øvelser og feedback
 • Løbende kommunikation med coach
Mariager

Kasper Hartl Hansen

Head Coach

 • Trivselsspecialist
 • Coaching
 • Mentor
 • Veteran fra Forsvaret
Bestil hos Kasper

Læs mere om Kasper på siden Om Optimum

Ry

Thomas Gosvig Christensen

ICI Coach

 • ICI Certificeret Coach
 • Coaching & Mental Træning
 • Ungdom - Relationer - Karriere - Livsstil
 • Veteran fra Forsvaret
Bestil hos Thomas

Læs mere om Thomas på siden Om Optimum